[Barcelona] Justas entre semana


#1731

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30


#1732

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30
3 Narwe 17:00~17:30


#1733

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30
3 Narwe 17:00~17:30
4.Matamagos 19:20


#1734

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30
3 Narwe 17:00~17:30
4.Matamagos 19:20
5. Harren 16:30


#1735

Al final no pasaré.

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30
3.Matamagos 19:20
4. Harren 16:30


#1736

Dijous 17/05 Lens

1 Alcaudón 15:30 (si algú va aviat)
2 Jaino 15:30
3.Matamagos 19:20
4. Harren 16:30
5. CalamarRojo 18:30-19:00 Aprox


#1737

Dijous 27 lens

Jaino 15:30

Si algú s’apunta a primera hora, @Alcaudon @Harren


#1738

Jo no crec que aquesta setmana pogui anar. T´ho confirmaré demà. Els peques fan dos anys divendres i queden coses per fer.


#1739

Dijous 27 lens

Jaino 15:30
Narwe 17:00~17:30


#1740

Dijous 27 lens

Jaino 15:30
Narwe 17:00~17:30
Juan 17:30


#1741

Dijous 27 lens

Jaino 15:30
Narwe 17:00~17:30
Juan 17:clock1030:
Harren 16:30


#1742

Dijous 31 Lens

Juan 18:00 aprox


#1743

Dijous 31 Lens

Juan 18:00 aprox
Alcaudón 15:30 si hi ha algú que vagi aviat


#1744

Dijous 31 Lens

Juan 18:00 aprox
Alcaudón 15:30 si hi ha algú que vagi aviat
Harren 15:30
Sigilo 15:30


#1745

Dijous 7 Len’s cafè

Maenas 18:10 aprox.


#1746

Dijous 7 Len’s cafè

Maenas 18:10 aprox.
Harren 16:30


#1747

Dijous 7 Len’s cafè

Maenas 18:10 aprox.
Harren 16:30
Jaino 15:30 ( si algu ve a aquesta hora si no a les 16:30)


#1748

Dijous 7 Len’s cafè

Maenas 18:10 aprox.
Harren 16:30
Jaino 15:30 ( si algu ve a aquesta hora si no a les 16:30)
Alcaudón 15:30


#1749

Dijous 7 Len’s cafè

Maenas 18:10 aprox.
Harren 16:30
Jaino 15:30 ( si algu ve a aquesta hora si no a les 16:30)
Alcaudón 15:30
Narwe 17:00~17:30


#1750

Maenas 18:10 aprox.
Harren 16:30
Jaino 15:30 ( si algu ve a aquesta hora si no a les 16:30)
Alcaudón 15:30
Narwe 17:00~17:30
Hockemberry 15:30